Αγγελική Γεροντέλη                                                          

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Όνομα:                                                     Αγγελική             

Επώνυμο:                                                Γεροντέλη

Πατρώνυμο:                                            Βασίλειος                            

 

Ημερομηνία γέννησης:                          1 Ιανουαρίου 1976

Τόπος γέννησης:                                    Αθήνα

 

Οικογενειακή κατάσταση:                     Έγγαμη

Τηλέφωνα:                                               Γραφείου: 2107723944

                                                                  Κινητό : 6974817049

E-mail                                                      ageron@central.ntua.gr , aggeron@gmail.com

 

ΣΠΟΥΔΕΣ                            

Μεταπτυχιακές Σπουδές:

2000-2002                                              Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

                                                                  Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

                                                                  MSc Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Βαθμός 8 (Λίαν Καλώς)

                                                                 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

1995 – 1999                                           Μυτιλήνη ,Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Περιβάλλοντος

                                                            Πτυχίο Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

                                                            Βαθμός πτυχίου : 7  57/100 (Λίαν Καλώς)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

1990 – 1993       Αθήνα                       Απόφοιτος του 1ου Τοσιτσείου Αρσακείου Λυκείου Εκάλης

 

 


ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 

2007- έως σήμερα                                 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

·            Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών. Ως εργαστηριακό και επιστημονικό προσωπικό του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., ενασχόληση, μεταξύ άλλων, με θέματα: ολοκληρωμένης ανάπτυξης, προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων και ενδιαιτημάτων των μειονεκτικών ορεινών περιοχών, παρακολούθησης, ενημέρωσης και έρευνας σχετικά με τις δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης καθώς και με τις συλλογικές πρωτοβουλίες και εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

·            Υπεύθυνη επίβλεψης ομαδικών διεπιστημονικών μεταπτυχιακών εργασιών στο Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού «Εισαγωγή στις Επιστήμες της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος» (Κωδικός μαθήματος: 6401), του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π.

 

2011-2016                                              Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

§   Εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη με αντικείμενο το «Δίκαιο Εμπόριο», «Άνθρωπος και Περιβάλλον», «Ο κύκλος της τροφής και η επιστροφή των χαμένων σπόρων» (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016)

§   Εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα, στην εκπαιδευτική επίσκεψη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη σε δυσπρόσιτα σχολεία του Νομού Έβρου (4-8/3/2013)

 

Αύγουστος ’04 -Μάιος ’07                   Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων

·         Πρόγραμμα «Αξιολόγηση των δραστικών ουσιών και σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων», Τομέας Ελέγχου της Τύχης και Συμπεριφοράς στο Περιβάλλον.

 

Σχολικά έτη

2002-2003, 2003-2004

και 2004-2005                                       89ο Πειραματικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

·         Ωρομίσθια Εκπαιδευτικός Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης               

 

 

2002–2003                                             Πανεπιστήμιο Αιγαίου

·         Ανάληψη, συντονισμός και υλοποίηση Σχολικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Γνωρίζω το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας. Ενδιαφέρομαι για το αειφόρο μέλλον της γης», στο 89ο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄Κ.Π.Σ) - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Οκτώβριος ‘02- Ιούνιος ‘03                  Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ΓΑΙΑ

·         Σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης

 

2001-2004                                              Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

·         Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη του σχεδιασμού δομών και υπηρεσιών συνεχούς βελτίωσης και τεχνική υποστήριξη ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού του  Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. Περιβάλλον και Ανάπτυξη» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) (συμβάσεις ορισμένου χρόνου)

 


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Γεροντέλη Α., (2016) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ», στο Μανωλάς Ε.Ι. Τσαντόπουλος Γ. (Επιμ.), 8ος  τόμος της σειράς Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με θέμα: Περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σελ.1-19. (http://utopia.duth.gr/~emanolas/files/Tomos_8.pdf)

 

Κουκουβίνου Α., Τάτσης Α., Γεροντέλη Α., Μιχαηλίδου Ε.,(2016) «Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των γεωγραφικά απομονωμένων νησιωτικών περιοχών. Μελέτη περίπτωσης: Μικρές Κυκλάδες» στο 8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε., 22-24 Σεπτεμβρίου 2016

      (http://mirc.ntua.gr/8th_conference/ergasies/51_KOYKOYBINOY_TATSHS_GERONTELH_MIXAHLIDOY.pdf )

 

Γεροντέλη Α., (2014). «Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας διάρκειας 25 διδακτικών ωρών και 20λεπτης μικροδιδασκαλίας. Θεματική ενότητα: Ποιότητα Ζωής και Περιβάλλον, Τίτλος: ΄΄Περιβάλλον και καθημερινή ζωή - Τροφή για σκέψη΄΄, στο πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 28/4-25/5 /2014.

 

Γεροντέλη Α. και Μιχαηλίδου Ε., (2014). «Recommendation of the Metsovion Interdisciplinary Research Center of the N.T.U.A. regarding the Consultation process for the Call 5 of Horizon 2020», ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. (http://mirc.ntua.gr/keimena/Consultation%20for%20Horizon%202020_MIRC.pdf )

 

Γεροντέλη Α., (2013). «Πρωτοβουλίες αλληλέγγυας, συνεργατικής, ανταλλακτικής οικονομίας. Μια εναλλακτική λύση στην πολυδιάστατη κρίση.», στο 7ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., 12-15 Σεπτεμβρίου 2013 (http://mirc.ntua.gr/7th_conference/ergasies/GERONTELH_AGGELIKH.pdf )

 

Γεροντέλη Α. και Μιχαηλίδου  Ε., (2012). «Κριτικός απολογισμός για τη Διάσκεψη Κορυφής Rio+20 (UNCSD) ‘’Το μέλλον που θέλουμε’’ (The future we want). Μετά είκοσι έτη», ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., Οκτώβριος 2012 http://mirc.ntua.gr/keimena/Geronteli%20Michailidou%20-%20Rio+20.pdf )

 

Geronteli A. and Michailidou E., (2010). «Metsovion Interdisciplinary Research Center (MIRC) of the NTUA: Implementing the theory of Worthliving Integrated Development», Metsovion Interdisciplinary Research Center (MIRC) of the NTUA. (http://old.ntua.gr/MIRC/publications/geronteli-michailidou-implementing_the_theory_of_worthliving_integrated_development_(2010).pdf )

 

Γεροντέλη, Α., Δολόγλου, Α., Δοντά, Α., Γιαννακοπούλου, Στ., Γαλανού, Ε., Ρόκος, Δ. ,(2010). «Συγκρότηση βάσης δεδομένων για τους τοπικούς πολιτισμούς των ορεινών περιοχών της Ελλάδας και την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτησή τους με το φυσικό ορεινό περιβάλλον». Στο 6o Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, Διεπιστημονικές Έρευνες, Μελέτες και Συμβολές, Έργα, Δράσεις, Στρατηγικές, Πολιτικές, Εφαρμογές, Προοπτικές, Δυνατότητες και Περιορισμοί.», 16-19 Σεπτεμβρίου 2010, Μέτσοβο. (http://mirc.ntua.gr/6th_conference/presentations/1_main_sessions/1st_session/GERONTELI%20A%20-%20DOLOGLOU%20A%20-%20DONTA%20A%20-%20GIANNAKOPOULOU%20ST%20-%20GALANOS%20I%20-%20ROKOS%20D.pdf )

 

Τσεβρένη Ι. και Γεροντέλη Α., (2010). «Σχέδιο συμμετοχής των παιδιών στις πρωτοβουλίες Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των ορεινών περιοχών. Η περίπτωση του Μετσόβου». Στο 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο, με θέμα «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Διεπιστημονικές Έρευνες, Μελέτες και Συμβολές, Έργα, Δράσεις, Στρατηγικές, Πολιτικές, Εφαρμογές, Προοπτικές, Δυνατότητες και Περιορισμοί» (http://mirc.ntua.gr/6th_conference/presentations/1_main_sessions/4th_session/TSEVRENI%20I%20-%20GERONTELI%20A.pdf )

 

Geronteli A., (2009). «Metsovion Interdisciplinary Research Centre (M.I.R.C.) Database», Mountain Forum Bulletin, Mountain Biodiversity: Lifeline for the Future, 9(2): 47-48 (http://www.mtnforum.org/sites/default/files/pub/4522.pdf)

 

Γεροντέλη Α., (2006). «Τύχη και συμπεριφορά των φυτοφαρμάκων στο έδαφος». Ενημερωτικό δελτίο metaπεριβ@λλον, Ποιότητα εδάφους/Ρύπανση γης, Τεύχος 15: 6-7. Έκδοση Ε.Π.Π.Ε.

      (http://www.eppe.gr/draseis-e-p-p-e/metaperivallon/---meta/metaperiballon_teuxos15.indd.pdf?attredirects=0&d=1)

 

Γεροντέλη Α. και Τσεβρένη Ι., (2005). «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως επιλεγόμενο μάθημα σε Πειραματικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο», Στο 1ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 23-25 Σεπτεμβρίου 2005. (http://kpe-kastor.kas.sch.gr/kpe/yliko/sppe1/oral/PDFs/75-80_oral.pdf)

 

Γεροντέλη Α. και Γιόφτσαλη Κ. (2005). «Πιλοτική Εφαρμογή Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης», HELECO ’05, 3-6 Φεβρουαρίου 2005. (http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_geronteli.pdf)

 

Τσεβρένη Ι. και Γεροντέλη Α. (2005). «Καινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο». HELECO ’05, 3-6 Φεβρουαρίου 2005 (http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_tsevreni.pdf)

 

Μεταπτυχιακή (Διπλωματική) Εργασία με θέμα: «Συγκριτική αξιολόγηση θεσμικών πλαισίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Ε.Μ.Π., Οκτώβριος 2002. Βαθμός: 9)

 

Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Οργανοφωσφορικά Φυτοφάρμακα και Περιβάλλον: Δράσεις- «Αντιδράσεις» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, 1999. Βαθμός: 10)

 

 

 


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Εκπροσώπηση της Ελλάδας σε συναντήσεις εμπειρογνωμόνων του τομέα Τύχης και Συμπεριφοράς των Φυτοφαρμάκων στο Περιβάλλον

 (EPCO expert meeting, Γερμανία Απρίλιος 2005, PRAPeR expert meeting, Parma, Μάρτιος 2007)     

 

Παρουσίαση στον ΕΣΥΦ του τρόπου Οργάνωσης, Σύνταξης και Παρουσίασης ενός φακέλου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 115/97 στον τομέα Τύχης και Συμπεριφοράς των Φυτοφαρμάκων στο Περιβάλλον (BAYER, Μάιος 2005)

 

Πραγματοποίηση Εργαστηρίου με θέμα «Η Μουσειοσκευή Τα Ηφαίστεια της Ελλάδας», στο Πανελλήνιο Συμπόσιο: «Σχεδιασμός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», 21-23 Φεβρουαρίου 2003

 

Παρουσίαση Μουσειοσκευών του Σωματείου «Φίλοι του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας» με θέματα:« Τα Ηφαίστεια της Ελλάδας» και «Τα Ελληνικά Δάση», στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ηλιούπολης, Φεβρουάριος - Μάρτιος 2000)

______________________________________________________________________________________________________

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Σεμινάριο επιμόρφωσης και συνεργασίας με θέμα: «Δημιουργία παιδαγωγικής μεθοδολογίας για την ενδυνάμωση της σχέσης των μαθητών της Α΄βάθμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης με τη φύση», στο πλαίσιο του έργου ΘΕΡΦΥΣ, Έργο ΑγροΕΤΑΚ/ ΚΥΠΕ:7720/Β37, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ι.Ε.Λ.Υ.Α., 28/4/2015, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), 28/4-25/5 /2014, διάρκειας 37 ωρών.

(Υποέργο 10 «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΚΠΑ (2007-2013), συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ. και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υ.ΠΑΙ.Θ)

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, διάρκειας 36 ωρών, με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη φύση και στην πόλη» (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης, 20-23 Νοεμβρίου 2003)

 

Επιμορφωτικό Εργαστηριακό Σεμινάριο, 9 ωρών, με θέμα: «Διαθεματικότητα και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Παιδαγωγικό περιοδικό «Παράθυρο στην Εκπαίδευση», 4-5 Οκτωβρίου 2003)

 

Πανελλήνιο Συμπόσιο με θέμα: «Σχεδιασμός και Παραγωγή Παιδαγωγικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 21-23 Φεβρουαρίου 2003)

 

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 40 ωρών, με θέμα: «Νέες προσεγγίσεις στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 15 Φεβρουαρίου-20 Ιουνίου 2003)

 

Σεμινάρια Εθελοντών του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/ Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης  ΓΑΙΑ (30 Σεπτεμβρίου–4 Οκτωβρίου 2002 και Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1999)

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 300 ωρών, με θέμα «Βιοτεχνολογία Περιβάλλοντος» (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης- «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας», 8 Μαΐου – 30 Ιουνίου 2000)

 

Θερινή πρακτική εξάσκηση στην Υπηρεσία Δασών Λέσβου, (Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μυτιλήνη, Ιούλιος-Αύγουστος 1999)

 

Εντατικό σεμινάριο με θέμα: Total quality Management in the Analytical Laboratory (Πρόγραμμα SOCRATES της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μυτιλήνη, Ιούνιος 1998)

 

 

 

 


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο, με θέμα «Η  Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών» (ΕΜΠ/ Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, 22-24 Σεπτεμβρίου 2016, Μέτσοβο)

 

1η Επιστημονική Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη», Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α), 20-21/6/2014. Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

International Conference & Brokerage Event, με τίτλο «Achieving Impact Socio-economic Sciences & Humanities (SSH) in Horizon 2020» (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 26-27 Φεβρουαρίου 2014, Αθήνα)

 

7ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο, με θέμα «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στην Ελλάδα στα Χρόνια της Πολυδιάστατης Κρίσης. Αιτίες, Ευθύνες, Προτάσεις, Μέτρα, Δράσεις και Προοπτικές» (ΕΜΠ/ Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, 12-15 Σεπτεμβρίου 2013, Μέτσοβο)

 

6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο, με θέμα «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Διεπιστημονικές Έρευνες, Μελέτες και Συμβολές, Έργα, Δράσεις, Στρατηγικές, Πολιτικές, Εφαρμογές, Προοπτικές, Δυνατότητες και Περιορισμοί» (ΕΜΠ/ Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, 16-19 Σεπτεμβρίου 2010, Μέτσοβο

     

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: “International Conference on Land and Water Degradation. Processes and Management” (Magdeburg, Germany, 6-9 Σεπτεμβρίου 2009)

 

Διάσκεψη Athens Summit 2009 με τίτλο: «Ο Δρόμος προς την Κοπεγχάγη: Διαχείριση της Κλιματικής Αλλαγής και της Ενεργειακής Ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και όχι μόνο» (Αθήνα 12-13 Μαίου 2009)

 

Διεθνές συνέδριο με θέμα «Water and Urban Development Paradigms: Towards an integration of engineering, design and management approaches» (Katholieke Universiteit Leuven, Βέλγιο, 15-19 Σεπτεμβρίου 2008)

 

XXXV Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Υδρογεωλόγων [International Association of Hydrogeologists (IAH)] με θέμα: “Groundwater and Ecosystems” (Λισσαβόνα, 17-20 Σεπτεμβρίου 2007)

 

General Assembly 2006, European Geosciences Union (Vienna, Austria, 2-7 Απριλίου 2006)

 

6ο Διεθνές Συνέδριο EWRA 2005: “Sharing a common vision for our water recourses” (Menton, France, 7-10 Σεπτεμβρίου 2005)

 

Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία του Περιβάλλοντος HELECO ’05 (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 3-6 Φεβρουαρίου 2005)

 

32ο Παγκόσμιο Γεωλογικό Συνέδριο με θέμα “From the Mediterranean Area Toward a Global Geological Renaissance. Geology, Natural Hazards and Cultural Heritage”. (Φλωρεντία Ιταλίας, 20-28 Αυγούστου 2004)

 

3ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο για το Μέτσοβο, με θέμα «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη» (ΕΜΠ/ Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, 7-10 Ιουνίου 2001, Μέτσοβο

 

Συνέδριο-Συνάντηση Εργασίας με θέμα: “Γεωργία και Περιβάλλον”- Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Αειφορική Διαχείριση και Ανάπτυξη των Γεωργικών Πόρων (Υπουργείο Γεωργίας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ΓΑΙΑ, Φεβρουάριος 2000)

 

 

 


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 

Ημερίδα στο πλαίσιο του εορτασμού της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, με θέμα «Ζώντας (σ)το Δάσος»

(Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος, ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (Ι.Μ.Δ.Ο.), 21 Μαρτίου 2017)

 

Συζήτηση με θέμα: Διατροφή, Νέοι και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Fair Trade Hellas, Εκδ. Μεταίχμιο, 8 Οκτωβρίου 2015)

 

Δημόσια ενημερωτική συζήτηση: Σπόροι και Νομοθεσία στο πλαίσιο της Κρίσης (διοργάνωση-συντονισμός: Αιγίλοπας-Πελίτι, Αίθουσα Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 21 Ιανουαρίου 2013)

 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης GRUNDTVIG ARTiT: Development of Innovative Methods of Training the Trainers (Αμφιθέατρο OTEAcademy, Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012)

 

Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life+ (Αμφιθέατρο “Αθήνα 9.84”, Τεχνόπολη, Γκάζι,Αθήνα, 1 Απριλίου 2011)

 

2η Διεθνής Ημερίδα Περιβαλλοντικής Ηθικής (Αμφιθέατρο "Ιωάννης Δρακόπουλος", Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, 19 Ιουνίου 2010)

 

Ημερίδα με τίτλο: «Δασικές Πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη και η καταλυτική εμπειρία του Ελληνικού καλοκαιριού του 2007» (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 18 Απριλίου 2008)

 

Ημερίδα με τίτλο: «Ενέργεια και Περιβάλλον» (Ακαδημία Αθηνών, 4 Απριλίου 2008)

 

Επιστημονική ημερίδα με τίτλο: «Το περιβάλλον μετά τη διεθνή διάσκεψη στο Μπαλί για την κλιματική αλλαγή» (Πάντειο Πανεπιστήμιο, 21 Μαρτίου 2008)

 

Ημερίδα με θέμα: 1η Συνάντηση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών υλικών «Το νερό στη μεσόγειο» και «Τα απορρίμματα στη ζωή μας» (MIO-ECSDE, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 24 Ιουνίου 2004)

 

Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονες Πολιτικές Περιβάλλοντος» (Σύλλογος Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας. (Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 5 Ιουνίου 2003)

 

Ημερίδα με θέμα «Σχολικές Αυλές» (Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄ Διεύθυνσης Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών, Κέντρο ΓΑΙΑ, 17 Μαΐου 2003)

 

 

 


ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Συντονισμός και σχεδίαση «Προγράμματος Δημιουργικής απασχόλησης οργανωμένων ομάδων επισκεπτών» (Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ΓΑΙΑ του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Μάρτιος-Ιούλιος 2002)

 

Υποδοχή, ξενάγηση και συντονισμός συζήτησης μαθητικών ομάδων (Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ΓΑΙΑ, Σχολικά έτη 1999–2000, 2001-2002)

 

Παρουσίαση της εθελοντικής προσφοράς εργασίας στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ΓΑΙΑ σε μέλη της διεθνούς οργάνωσης Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας Για Το Περιβάλλον (Μάιος, 2000)

 

ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

  

      Μέλος της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (Ε.Π.Π.Ε.)

 

 


ΓΛΩΣΣΕΣ                                             Αγγλικά άριστα: Certificate of Proficiency in English, TOEFL, IELTS

 

ΓΝΩΣΕΙΣ H/Y                                         Χρήση λειτουργικού συστήματος Windows και λογισμικού πακέτου Office, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και διαδίκτυο